Smärthantering under förlossning

Att känna en trygghet och att ha kunskap om vad förlossningssmärtan egentligen är kan påverka smärtupplevelsen på ett positivt sätt

Vad händer i kroppen? Varför gör det ont?

Öppningsskedet kallas det skedet under förlossningen då  livmodermunnen håller på att öppna sig, och pågår tills det att livmodermunnen är fullt öppen. Livmodertappen ska försvinna och öppningen, som kallas livmodermunnen, ska öppna sig till 10 cm. Detta sker när kraften från värkarna sprider sig nedåt i livmodern så att livmodermunnen vidgas och öppnar sig sig mer och mer efter varje värk. Varje värk gör därför att förlossningen går framåt.

Värkarna under öppningsfasen gör ont på grund av denna kontraktion, sammandragning, av livmodern. Detta för att kontraktionerna leder till ett ökad tryck i livmodern och det töjer och drar i ligament i livmodern och i livmodertappen (cervix). Livmoderhalsen innehåller rikligt med smärtreceptorer. Senare i öppningsfasen och i utdrivningsfasen så uppkommer tänjning och tryck på bäckenbotten, vagina och perineum.

Smärtupplevelsen

Ofta är det just smärtan under förlossningen man känner en rädsla inför. Upplevelsen av smärtan kan uppfattas på olika sätt och är personlig. Den kan förstärkas av olika saker, men även lindras och hanteras lättare av andra saker. Att känna en trygghet och att ha kunskap om vad förlossningssmärtan egentligen är kan därför påverka smärtupplevelsen på ett positivt sätt. Att ha just kunskap om vad förlossningssmärta är kan påverka smärtupplevelsen på ett positivt sätt. Detta beror ofta på att man kan tycka att smärtan är meningslös och man har inte förstått vad smärtan fyller för funktion. Man behöver alltså förstå vilken funktion smärtan har för att vara mindre rädd.

Många förväntar sig att det inte ska göra så ont, och många som varit med om en förlossning upplevde i efterhand att smärtan var svårare än vad de väntat sig innan. Många kan, under förlossningen, känna sig överrumplade och få en känsla av att något är fel. Smärta är normalt sett en varningssignal på att något inte är som det ska, så denna känslan är egentligen logisk att ha.

Rädsla för smärtan kan i sin tur leda till stress med negativa reaktioner som följd. Smärtan passerar det limbiska systemet till hjärnbarken, och gör därför att smärtan påverkas av känslor eftersom de emotionella reaktionerna på smärta sitter i det limbiska systemet. Därför är det så tydligt att rädsla och oro påverkar smärtupplevelsen negativt, medan trygghet påverkar smärtupplevelsen på ett positivt sätt.

Livmodern består av glatt muskulatur och det betyder att den inte är viljestyrd. Det icke viljestyrda nervsystemet är mycket känsligt för rädsla och andra negativa känslor.

Smärthantering

Förlossningssmärta är ingen farlig smärta. Smärtan är naturlig, den kommer att försvinna och den innehåller fler pauser av smärtfrihet än tiden av upplevd smärta. Mellan värkarna känner man oftast ingen smärta alls.

En stor del av smärthanteringen är att träna på att begränsa bilden av smärtan till den tiden som värken pågår, alltså; tänk inte på nästkommande värk. Träna istället på att vara här och nu. Andra viktiga delar i smärthanteringen är att kunna slappna av samt att kunna andas på rätt sätt. Ett annat mål är att lära sig att koppla bort stimuli som uppfattas som störande och koncentrera sig på att bli smärtfri.

Andning
Att andas rätt under en värk och kunna fokusera på andningen är av stor vikt för att kunna ”gå in i sig själv” för att i sin tur kunna hantera smärtan på bästa sätt. Att när värken kommer andas djupt in genom näsan för att sedan andas ut genom munnen, och ta långa och djupa andetag. När man känner smärta så är första reaktionen att man gärna vill spänna sig och hyperventilera, men detta förvärrar smärtan.

Avslappning
Att andas lugnt och avslappnat under värken för att sedan efter värken kunna slappna av i hela kroppen har en stor betydelse när det gäller att kunna hantera smärtan. Med fördel så kan ni som par öva på detta under graviditeten, för att sedan kunna ha redskap med sig under förlossningen. Att ha med sig någon som stöd under förlossningen som kan påminna dig att slappna av är värt mycket.

Självkännedom

Om det finns en rädsla inför och under förlossningen så kan det förvärra smärtan. Kan man inte hantera smärtan under förlossningen och samtidigt känner en oro och spänner sig kan det leda till ett mer långvarigt förlossningsarbete. Detta för att adrenalin frisätts vid oro och spänning, något som har en negativ inverkan på hormonet oxytocin. Därför är det av stor vikt att finna orsaken till varför en rädsla finns för att sedan kunna jobba med den.

Att känna sig trygg med sig själv och sin kropp och få kunskap om vad den är kapabel till att klara av är viktigt. Att kunna lita på sin kropp och ”bara” följa med under värkarna samt våga möta dem. Smärtan har en viktig funktion och lita på att din kropp kan hantera den.
Genom att exempelvis träna avslappning, andning och gravidyoga under graviditeten lär man lättare att känna sin kropp och hur man ska göra för att den ska slappna av och andas rätt.