Birthyoga

Lär känna din kropp, hur du kan tänka mentalt samt hur du ska andas och slappna av

Vad är birthyoga?

Birthyoga har för syfte att som gravid, men även som par, förbereda sig för en lugn och trygg förlossning, en förberedelse som kan göras både fysiskt och mentalt. Likt ett maraton, som du behöver träna inför, så behöver du även träna inför din förlossning, och då bland annat träna andning, avslappning och mental träning. Detta för att kunna vara så trygg och avslappnad som möjligt under förlossningen samt att kunna hantera smärtan och därigenom få en bra upplevelse av din förlossning. Det har visat sig att denna typ av förberedelse, som ingår i birthyoga, har en smärtstillande effekt under förlossningen. Många har hört om profylax som en bra hjälp under förlossningen. Birthyoga innebär, likt profylax, andnings- och avslappningsövningar samt mental träning och andra verktyg som en hjälp för dig inför din förlossning. Birthyoga har dock valt att inte fokusera på för många olika andningsövningar, som kan vara svåra att lära sig, utan fokuserar istället på det naturliga andetaget. Det andetag som du redan kan. Birthyoga innehåller även yogan, som hjälper dig att bli medveten om din kropp, lär dig att vara mer närvarande i kroppen och lyssna på vad den är i behov av just nu och som i sin tur hjälper dig i en ny och annorlunda situation såsom exempelvis en graviditet och en förlossning. 

Andning

Att fokusera på andetaget under en värk är av stor vikt för att kunna ”gå in i sig själv” och därigenom kunna hantera smärtan på bästa sätt. I birthyogan så fokuserar vi på det naturliga andetaget istället för mer komplicerade andningstekniker. När man känner smärta så är första reaktionen att spänna sig och hyperventilera eller hålla andan, en naturlig reaktion men som endast förvärrar smärtan. 

Avslappning

Genom birthyogan får du tillgång till avslappningsövningar som en förberedelse, som i sin tur kan hjälpa dig under din förlossning. Att andas lugnt och avslappnat under värken för att sedan efter värken kunna slappna av i hela kroppen har en stor betydelse när det gäller att kunna hantera smärtan. Genom att fokusera på andetaget så känner man automatiskt mer avslappning, så andning och avslappning hänger ihop. Med fördel så kan ni som par öva på detta under graviditeten, för att sedan kunna ha redskap med sig under förlossningen för att kunna plocka fram dess redskap när de behövs. Att ha med sig någon som stöd under förlossningen som kan påminna dig att slappna av är värt mycket. Oxytocin frigörs i större utsträckning vid avslappning som gynnar förlossningsprocessen samt bidrar till en positiv cirkel som ger tillgång till mer avslappning. 

Mentalt

En stor del i birthyogan är att förbereda sig mentalt. Ett exempel är att få hjälp med att kunna vara medveten om sina tankar, så att vi då kan välja att släppa taget om dem. En annan del är att mentalt förbereda sig för smärtan och kunna hantera den på bästa sätt, men även kunna ha en målbild under förlossningen för att kunna ta sig igenom värkarna. Denna målbild kan vara olika för alla, exempelvis kan det vara att ha babykläderna framme på förlossningsrummet och fokusera på och längta efter att få ta på kläderna på sitt barn. Ett annat exempel kan vara att visualisera en bild av att man sitter med sitt nyfödda barn i famnen på BB eller hemma i soffan för första gången.

Trygghet/Tillit

Du och din partner kan göra mycket under graviditeten för att förbereda dig för att få en så lugn och trygg förlossning som möjligt. Bara genom att vara förberedd så känner man sig oftast tryggare och genom att man förstår sina känslor och tankar så kan man lättare hantera dem. Birthyogan har som mål att kvinnan ska känna sig så trygg som möjligt under sin förlossning. Det är endast i ett tillstånd av totalt trygghet och tillit som kvinnan känna total avslappning, som är just målet under en förlossning för att få en så bra upplevelse som möjligt av sin förlossning. 

Det är därmed en viktig del att känna trygghet, tillit, och stöd under förlossningen. Detta kan betyda olika för olika personer. Trygghet och stöd kan du få från personal på förlossningen, men en viktig del av stödet och tryggheten får många från den person som närvarar under förlossningen, då ofta partnern eller någon annan person. Många vill självklart känna tillit till vården, men även till den som medverkar under förlossningen, men det är av stor vikt att även kunna ha tillit till sig själv. Tilliten till sig själv kan du jobba med, men även att du och din partner, under graviditeten, jobbar med att denna tillit ska finnas mellan er.