Mental träning

Mental träning kan öka förutsättningar för både kropp och själ till att klara av och orka med exempelvis olika utmaningar och förändringar.

Mental träning handlar om att öva upp den mentala förmågan. Mental träning kan öka förutsättningar för både kropp och själ till att klara av och orka med exempelvis olika utmaningar och förändringar. Detta gör att skapa förbättringar och uppnå mål i våra liv. I mental träning ingår även avslappning och meditation för att göra oss mer mottagliga för positiva budskap, men även för att kunna hämta ny energi. I ett avslappnat tillstånd så är det lättare att få kontakt med sina tankar, känslor och beteenden. Att medvetet styra och kontrollera sina tankar är en central del i den mentala träningen. Vårt liv påverkas av vårt undermedvetna, något som vi ofta inte själv är medvetna om. Det undermedvetna kan dock inte skilja på verklighet och fantasi, på vad vi faktiskt upplever och det som vi bara tänker. Genom mental träning kan vi lättare få kontakt med vårt undermedvetna och därigenom förändra våra tankar, hur vi beter oss och hur vi känner, och då genom att förmedla positiva budskap. Det sker genom visualisering och affirmationer. Vetenskapliga studier visar att våra tankar styr våra känslor, som i sin tur påverkar kroppsliga reaktioner och beteenden. Viktigt i den mentala träningen är att aldrig tvivla på sig själv, man ska uppleva att allt är en sanning som kommer att ske.

Att föda barn är en form av mental träning och mindfulness, som man behöver förbereda sig mentalt för. Det är därför en fördel att under graviditeten träna upp den mentala förmågan, då de grundläggande förberedelserna inför din förlossning sker inom dig själv. Det är något som man kan ha nytta av under både graviditeten och förlossningen, men även under resten av livet. En del i den mentala träningen är att använda sig av copingstrategier. Coping betyder “hantering” och handlar om vilka känslor, tankar, stöd och verktyg som behövs för att hantera något, i detta fall exempelvis en förlossning som kan vara en ny och stressande situation.

Tankens kraft

Hjärnan kan inte skilja på fantasi och verklighet. Det vi tänker och föreställer oss framkallar samma effekt neurologiskt, muskulärt och kognitivt. Under stress och hög mental belastning är det lätt att vi tänker negativa tankar, då vill man åter kunna ta kontroll över sina tankar för att istället kunna byta ut dem mot positiva tankar.

Det ger positiv och kraftfull energi genom att TRO att det kommer att bli bra. Positiva känslor ökar hjärnans belöningssystem, minskar stresshormonerna, sänker pulsen samt ger en lugnare andning. Tänker man negativt så är det lättare att de negativa energierna tar över och det ger motsatt effekt. Tänker du positivt så blir du också automatiskt mer avslappnad. Allt hänger ihop!

Det är mycket värdefullt att under graviditeten, träna på att använda sig av tankens kraft i form av positiva bilder och ord, som man sedan kan använda sig av under förlossningen som ett redskap.

Affirmationer

Affirmationer innebär att upprepa positiva ord eller meningar. Det är av stor vikt att försöka tänka så mycket positiva tankar som möjligt, då det undermedvetna till slut uppfattar det som en “sanning”, även om det kanske inte alltid är det. Under förlossningen kan smärtan ofta vara det som man önskar att vara mer mentalt förberedd för. Det finns något positivt med smärtan då belöningen är barnet som föds, smärtan kan därför kännas mer meningsfull. Smärtan har en uppgift och det är smärtan som kommer att göra att du/ni får träffa ert barn. Exempelvis kan du visualisera dig hur smärtan under värken öppnar livmodermunnen mer och mer, för att till slut öppna sig till 10 cm som är målet, och att samtidigt se dessa inre bilder framför sig. Varje värk gör att öppningen på modermunnen vidgar sig mer och mer. Under öppningsfasen är nuet viktigast och att fokusera på den värken här och nu. Du ska försöka att inte kämpa emot under värkarna, utan istället följa med kroppen och acceptera smärtan.

Visualisering

Genom visualisering skapar vi inre bilder av det vi vill ska inträffa. Ofta finns det funderingar och tankar kring hur förlossningen kommer att gå till, hur det kommer att bli och hur det kommer att kännas. Känslor som “kan jag föda ett barn?” kan uppkomma. Man ska acceptera och respektera alla negativa känslor man känner inför förlossningen, men det är även viktigt att jobba med dem så att de inte tar över. Din kropp är skapad med de förutsättningar som behövs för att kunna föda ett barn. Försök då att, så gott du kan, lita på att din kropp klarar av detta.

“Det ger positiv och kraftfull energi genom att TRO att det kommer att bli bra. Positiva känslor ökar hjärnans belöningssystem, minskar stresshormonerna, sänker pulsen samt ger en lugnare andning.”


Det är vanligt att känna någon form av rädsla eller oro inför förlossningen. Rädsla säger till kroppen, att “nu får du inte föda, något hot kan finnas”. Även partnern kan ha en rädsla inför förlossningen, och dessa känslor är viktiga att ta hänsyn till. Rädsla har även en negativ påverkan på muskulatur och vävnadens elasticitet under utdrivningsskedet. Finns istället ett lugn så ökar blodcirkulationen till vävnaderna. I många fall finns det mycket man själv kan göra för att förbereda sig. Bristande kunskap och missuppfattningar kan bidra till en ökad rädsla för förlossningen. Det har visat sig i studier att ju mer kunskap det finns om hur en förlossning går till samt om varför man upplever smärtan, desto mindre upplever man smärta under förlossningen. Det är även viktigt att ha tillit till sig själv och sin egen kropp. Ditt självförtroendet har betydelse för smärtupplevelsen under förlossningen, och har därför en stor betydelse att jobba just med självförtroende, att känna tillit till sin förmåga att kunna hantera smärta och att acceptera det som händer under förlossningen. En rädsla för att tappa kontrollen är vanliga känslor att ha inför en förlossning. Mycket i livet kan man ha kontroll över, och önskar att ha kontroll över. Även under förlossningen vill många känna att dem har full kontroll under sin förlossning och visa sig duktig. Betrakta inte förlossningen som en prestation. Det kan därför hjälpa att vara “förberedd på smärtan”, “veta att det är vanligt med en känsla av att tappa kontrollen” samt “jobba med att kunna känna tillit till sin förmåga att hantera smärta”.

Målbilder

Att ha en målbild under förlossningen, som man bestämt under graviditeten, kan underlätta för att mentalt kunna ta sig igenom värkarna. Denna målbild kan vara mycket olika för alla. Några exempel kan vara att man har bebiskläderna framme på förlossningsrummet och fokuserar på och längtar efter att kunna få sätta på dem kläderna på sitt barn. Det kan vara att man visualiserar en bild av att man sitter och myser med sitt barn på BB, eller i soffan när man är hemma med sitt barn. Det ska vara något positivt som man längtar efter och ser fram emot, ett mål att sträva efter. Tänk också att varje värk gör att du/ni snabbare kan uppleva mötet med ditt/ert barn.

Suggestion

Suggestion innebär att förändra en persons tankesätt, känslomässiga reaktioner och beteendemönster. Suggestion förstärker en målbild av det du vill åstadkomma. Gravida kvinnor är extra mottagliga för suggestion och musik kan i sin tur förstärka effekten. Detta kan ge gravida kvinnor mer självförtroende samt hantera smärtan lättare under förlossningen. Genom suggestion påverkas då smärtimpulserna via nedåtgående hämmande nervtrådar.