Mental träning under graviditet

Ditt välbefinnande har en stor betydelse när det gäller att kunna få en bra graviditet

Mental träning handlar om att öva upp den mentala förmågan

Mental träning kan öka förutsättningar för både kropp och själ till att klara av och orka med exempelvis olika utmaningar och förändringar. Detta gör att skapa förbättringar och uppnå mål i våra liv. I mental träning ingår även avslappning och meditation för att göra oss mer mottagliga för positiva budskap, men även för att kunna hämta ny energi. I ett avslappnat tillstånd så är det lättare att få kontakt med sina tankar, känslor och beteenden.  Att medvetet styra och kontrollera sina tankar är en central del i den mentala träningen. Vårt liv påverkas av vårt undermedvetna, något som vi ofta inte själv är medvetna om. Det undermedvetna kan dock inte skilja på verklighet och fantasi, på vad vi faktiskt upplever och det som vi bara tänker. Genom mental träning kan vi lättare få kontakt med vårt undermedvetna och därigenom förändra våra tankar, hur vi beter oss och hur vi känner, och då genom att förmedla positiva budskap. Det sker genom visualisering och affirmationer. Vetenskapliga studier visar att våra tankar styr våra känslor, som i sin tur påverkar kroppsliga reaktioner och beteenden. Viktigt i den mentala träningen är att aldrig tvivla på sig själv, man ska uppleva att allt är en sanning som kommer att ske.

Mental träning under graviditeten

Det händer mycket både kroppsligt, känslomässigt och mentalt under en graviditet, förlossning samt tiden efter, och något som påverkar både kvinnan och hennes partner. Många av dessa förändringar och funderingar kan ibland skapa oro och negativa tankar hos både kvinnan och hennes partner. Mycket kan undvikas och/eller lindras genom att jobba med mental träning. En del har funderingar inför förlossningen, där mental träning och avslappning kan vara ett viktigt verktyg. Kanske finns det ingen tidigare erfarenhet från graviditet och förlossning, kanske finns det en upplevelse bakom där man denna gången önskar att vara lite mer förberedd inför till exempel en förlossning och/eller tiden efter.

Det man vill sträva efter är ofta att kunna få en harmonisk graviditet där man även känner trygghet. Ditt välbefinnande har en stor betydelse när det gäller att kunna få en bra graviditet. Det finns en del du själv kan göra för att få en mer harmonisk graviditet genom att jobba med mental träning.

För dig som är intresserad av att gå djupare in i mental träning så finns det övningar som du kan utöva som hjälper dig. Akupressur kombinerat med mental träning är ett annat exempel som kan hjälpa dig till att få mer energi och självförtroende.