Aktuell status
Ej anmäld
Pris
Gratis

Likt ett maraton, som det krävs förberedelse för att klara av, kan det vara lika viktigt att förbereda dig inför din förlossning. Det kan vara bra att förbereda dig mentalt, men även att träna avslappning och andning då du kan ha stor nytta av det under din förlossning. Det kan hjälpa dig att få tillgång till olika verktyg som du kan plocka fram under förlossningen när det behövs. Detta för att kunna känna dig så avslappnad och trygg som möjligt samt för att få hjälp med att kunna hantera smärtan på bästa sätt. 

Kategorier: