Avslappning

Avslappning är en mycket viktig del i förberedelsen inför förlossningen.

Oxytocin har en stor betydelse för förlossningsförloppet och förlossningsstarten. Oxytocin bildas vid lugn och ro, så är därför en fördel att ta det lugnt inför förlossningen. Bildandet av oxytocin störs av adrenalin, som i sin tur bildas vid stress, oro och ångest hos mamman.

Betydelsen av avslappning

Under förlossningen gör man av med mer energi och får en försämrad cirkulation när man spänner sig istället för att slappna av. Spänner man sig under och mellan värkarna upplever man oftast även mer smärta under förlossningen. Sympatikuspåslag, orsakat av smärta och stress, kan även i sin tur öka risken för fosterasfyxi, syrebrist hos fostret, på grund av att det då blir minskad leverans av syre till moderkakan och därmed även till fostret. Det kan även ge ett förlängt värkarbete, det som då händer är att stresshormoner påverkar livmodern. Adrenalin, som är ett stresshormon, minskar nämligen livmoderns förmåga till sammandragning, värkar. Det kan därigenom påverka till värksvaghet och då ett längre förlossningsförlopp som följd. Det man även gör när man känner en oro, stress eller ångest är att man hyperventilerar, det är nämligen lätt att hyperventilera och hålla andan när man är rädd och har ont, men även det kan ge fostret mindre tillgång till syre. Därför är avslappning en mycket viktig del i förberedelsen inför förlossningen.

Avslappningsträning

Det som kan vara till en stor hjälp, för att känna sig trygg, avslappnad och lugn inför sin förlossning är att ta reda på hur en förlossning går till för att då kunna förbereda sig, samt försöka skapa självförtroende inför att kunna föda.

Som en metod för att hantera smärtan under förlossningen finns just yoga och avslappning, där muskelavslappning, meditation och andningsövningar ingår. En lugn och ljudlös andning signalerar till kroppen att den ska slappna av, därigenom är andningen en viktig länk till avslappning. Metoden med att träna avslappning bygger på just det att sympatikuspåslaget, som beskrivet tidigare, förstärker smärtupplevelsen. Stödet är viktigt att ha vid sin sida, då det visat sig att ett bra stöd bidrar till ett mindre sympatikuspåslag, eftersom det i sin tur kan minska ångest och stress. Det har visat sig att de som använder sig av detta använder sig i sin tur av mindre smärtlindring (Läkartidningen 2016).

“Bildandet av oxytocin störs av adrenalin, som i sin tur bildas vid stress, oro och ångest hos mamman.”

Man spänner sig ofta omedvetet och därför kan avslappningsövningar vara av stor vikt, både för att träna inför förlossningen men även för att lära känna sin kropp. Ofta behöver man under en längre tid innan förlossningen träna på att slappna av, för att lära sig hur kroppen känns när den är helt avslappnad, då det inte alltid är så lätt som man tror att veta hur det ska kännas i kroppen när den är helt avslappnad. Det är viktigt med en lugn andning tillsammans med avslappning för bästa cirkulation. Det kan vara en fördel att träna på detta i upprätt position, då man med fördel ska vara i upprätt position under en stor del av förlossningen för att gynna progressen. Avslappningsövningar är även något som har visat sig vara till hjälp vid förlossningsrädsla. Det är även betydelsefullt för att våga lita mer på sin kropp. Det ger även mer självförtroende och tilltro till sin egen förmåga och bidrar till mindre ångest. Det är även en hjälp för att mentalt förbereda sig inför förlossningen samt är en hjälp till smärthantering under förlossningen och för att lära sig att lättare kunna slappna av mellan värkarna. Det är i sin tur då även positivt för förlossningsförloppet. Det är viktigt att försöka följa med kroppen och slappna av istället för att spänna sig. Man ska därför vara tung och avslappnad i kroppen.