Avslappning med ditt barn

 Att känna sig avslappnad och känna att man är i nuet, gör att även amningen ofta fungerar lättare

Avslappning

Även efter förlossningen, i det nya livet som förälder, så behövs det stunder av avslappning. Kanske ännu mer än innan. I perioder så kan man känna sig trött och ibland kan en känsla av oro och tvivel infinna sig. Så små, korta stunder av avslappning kan göra dig gott. Det finns ofta inte lika mycket tid under denna fasen, men att endast avsätta tre minuter till att landa här och nu och känna sig mer avslappnad kan ha god effekt. 

Avslappnande musik 

Musik har, som många vet, en positiv inverkan på oss människor och inte minst på nyfödda barn. Det finns vetenskapliga bevis på att lugn musik har en lugnande och avslappnande effekt på nyfödda barn, och att de även då känner sig tryggare. Samma positiva effekter av den lugna och avslappnande musiken finns hos barn i alla åldrar. 

Om det spelats lugn musik i barnets omgivning under tiden som barnet har legat i magen, så känner barnet igen samma musik även efter födseln. Detta kan ge barnet ett lugn och en trygghet av att känna igen det.  

Avslappning gynnar amningen 

Amningen ger mamman en möjlighet till att kunna få slappna av och vila, samtidigt som att barnet får i sig mat samt får trygghet, närhet och lugn. Att känna sig avslappnad och känna att man är i nuet, gör att även amningen ofta fungerar lättare. Oxytocin är ett hormon som skapar avslappning, gynnar utdrivningsreflexen vid amning och sänker stress och oro. Vid amning går det nervsignaler till hjärnan och oxytocin frigörs då. Att ta hjälp av saker som underlättar till en avslappnad amning kan vara små saker, men är av stor betydelse. Att rekommendera är att “bara” vara tillsammans med ditt barn under amningen, låt exempelvis mobiltelefonen vänta och sitt i lugn och ro. När man ska amma ett barn utanför hemmet, så kan det lätt finnas moment som kan uppfattas störande för dig och ditt barn, exempelvis ljud och intryck. En amningsponcho är ett exempel som kan vara till hjälp för att kunna få en mer avslappnande amning, då det kan hjälpa barnet att koncentrera sig på amningen och är gjord på ett sätt så att det finns möjlighet för dig att ha ögonkontakt med ditt barn under amningen.

Trygghet bidrar till avslappning

Barnet är i stort behov av att känna sig trygg. Barnet kommer från en trång, varm och trygg plats inne i livmodern, och barnet vill fortsätta att känna denna trygghet även efter födseln. Hud-mot-hudkontakt med någon förälder i en bärsjal är en perfekt plats för ett litet nyfött barn att känna trygghet på. Babynest är också en plats där nyfödda barn ofta känner sig trygga på, då det ger en trygg och trång plats för barnet. Detta för att bättre kunna efterlikna tiden i livmodern, just en varm och trång plats.